м. Кропивницький, вул.Театральна, 46
1. Основні терміни і поняття
1.1. У цій публічній оферті, якщо з контексту не випливає інше, наведені нижче терміни з великої літери мають наступні значення.
1.2. Кур'єрська служба - особи, які надають послуги з доставки товарів від імені Продавця або співробітники Продавця.
1.3. Цех-піцерія - місце виготовлення товарів. Адреса Цехи-піцерії (Цехів-піцерій) вказується на Сайті.
1.4. Продавець - компанія, яка реалізує Товар, представлений на Сайті, але не обмежений тільки Сайтом.
1.5. Покупець - будь-яка дієздатна особа, яка має намір замовити або придбати, або замовляє, що купує або використовує Товари виключно для особистих, сімейних, домашніх чи інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
1.5. Сайт - веб-сторінка (веб-сторінки) Продавця, розташована (і) за адресою http://sorrento.kr.ua/.
1.6. Телефон - (099) 166-71-12
1.7. Товари - перелік продукції Продавця, який представлений на Сайті. Товари можуть відрізнятися від зображення на Сайті. Споживчі властивості товару вказані на Сайті.
1.8. Для цілей цієї оферти терміни та визначення в числі відносяться також і до термінів і визначень у множині.

2. Загальні положення
2.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти (далі - Договір).
2.2. Договір є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців. При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки Товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.
2.3. Покупець зобов'язується ознайомитися з умовами даного Договору, а також з інформацією, вказаною на Сайті.
2.4. Продавець залишає за собою право вносити зміни в даний Договір і відповідно до цього Покупець зобов'язується самостійно відслідковувати наявність змін в цьому Договорі.
2.5. При оформленні замовлення Товарів на Сайті Покупець тим самим підтверджує, що він виконав обов'язки, передбачені пунктом 2.3. справжньої угоди.
2.6. У разі припинення дії визначеним пунктом Договору, всі інші пункти залишаються в силі і Договір діє без урахування такого пункту.
2.7. Умови цього Договору діють для Сайту, якщо інше прямо не передбачено цим Договором.

3. Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати товар на основі замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього грошові кошти.
3.2. Покупець отримує право власності на замовлений ним Товар в момент фактичної передачі Товару та оплати Покупцем його повної вартості. Після цього ризик пошкодження і випадкової загибелі Товару лягає на Покупця.

4. Повідомлення Покупця
4.1. Продавець має право дзвонити або відправляти сервісні повідомлення, тим самим інформуючи Покупця про вироблений ним замовлення, про склад продукції і на якому етапі приготування він знаходиться, про готовність замовлення. В такому випадку Покупець проінформований про належне виконання Продавцем своїх зобов'язань за Договором.

5. Оформлення замовлення Товарів
5.1. Замовлення Покупця може бути оформлений по Телефону, передбаченому пунктом 1.6. цього Договору, або на Сайті, передбаченому пунктом 1.5. справжньої угоди.
5.2. Покупець зобов'язується надати достовірні дані, необхідні для виконання цього Договору.
5.3. У разі виникнення у Покупця додаткових питань, що стосуються Товарів, перед оформленням замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця по Телефону або особисто, в разі, якщо Покупець виявив бажання отримати Товар шляхом самовивозу, для отримання необхідної інформації, відповідно до режиму роботи, зазначеним на сайті.
5.4. Покупець може замовити тільки той Товар, який є в наявності у Продавця в момент оформлення замовлення.
5.5. Покупець має право видалити інгредієнти зі складу Товару, при наявності технічної можливості, при цьому ціна на Товар не змінюється.
5.6. Покупець не має права змінювати склад замовлення після його оформлення на Сайті.
5.7. При оформленні замовлення по Телефону Продавець має право здійснювати аудіозапис телефонної розмови з Покупцем, якщо зазначені дії необхідні Продавцю для виконання обов'язків, передбачених цим Договором та оцінки якості послуг, що надаються, без отримання від Покупця згоди на вчинення зазначених дій.
5.8. Продавець має право тимчасово призупинити прийом замовлень Товарів в разі технічних неполадок або відсутності інгредієнтів, необхідних для виготовлення Товарів.

6. Доставка Товарів
6.1. Доставка товару здійснюється Кур'єрської службою за фактичною адресою, вказаною Покупцем при оформленні замовлення, або самовивозом Покупця, якщо останній виявив таке бажання.
6.2. Доставка Товарів в межах зони доставки здійснюється відповідно до режиму роботи продавця, зазначеним на Сайті.
6.3. Доставка Товарів за адресами, які не входять в зону доставки, не здійснюється.
6.4. У разі порушення встановлених термінів доставки Товарів, в силу обставин непереборної сили (форс-мажор) Продавець не вважається Стороною, яка прострочила доставку.
6.5. Доставка здійснюється при замовленні Товару на суму мінімального замовлення. Мінімальна сума визначається Продавцем в односторонньому порядку і вказується на Сайті.
6.6. Продавець має право відмовитися від виконання Договору, якщо Кур'єрська служба після прибуття за фактичною адресою доставки Покупця, не може здійснити фактичну передачу Товару з вини Покупця. Наприклад: Покупець вказав невірний фактична адреса доставки, не відповідає на телефонний дзвінок, не відчиняє двері і т.д.

7. Оплата Товарів
7.1. Ціни на Товари встановлюються Продавцем в односторонньому порядку і вказуються на Сайті.
7.2. Ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
7.2. Оплата Товарів Покупцем проводиться в грошовій одиниці України (гривні) у такий спосіб:
- за фактом отримання Товару готівкою;
- безготівковим розрахунком банківською картою на Сайті.
7.3. Видача або направлення Покупцю касового чека може здійснюватися на паперовому носії при фактичній оплаті Товару готівкою або банківською картою.

8. Повернення і обмін Товару
8.1. Повернення Товару належної якості не допускається, так Товар має індивідуально-визначені ознаки і може бути використаний виключно купують його Покупцем.
8.2. Продавець зобов'язаний передати покупцеві Товари, які повністю відповідають його замовлення, якість яких відповідає інформації, представленої Покупцеві при укладанні Договору, а також інформації, доведеної до його відома при передачі Товару (на етикетці або вкладиші, прикріплених до Товарів або їх упаковці, або іншими способами, передбаченими для окремих видів товарів).
8.3. Покупець зобов'язується перевірити відповідність отриманих Товарів своє замовлення, комплектність і відсутність претензій до зовнішнього вигляду безпосередньо за фактом отримання Товарів.
8.4. У разі отримання неякісних Товарів, або невідповідності отриманих Товарів замовленим (відсутність заявлених інгредієнтів в Товарі), Покупець має право вимагати заміни таких Товарів на Товари належної якості за фактом отримання Товарів.
8.5. У разі невиконання порядку пред'явлення претензії Покупця за зовнішнім виглядом Товарів і їх комплектності, передбачених пунктами 8.3 та 8.4 цього Договору, претензії не приймаються.

9. Форс-мажор
9.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор). Форс-мажор означають надзвичайні події та обставини, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки; повені; пожежі; карантин; землетрусу; інші стихійні лиха; акти тероризму; тривалі перерви в роботі транспорту; пробки на дорогах; заборона (обмеження) експорту / імпорту; зміни в національному законодавстві; збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем; злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця; загроза війни; військові дії тощо

10. Відповідальність Сторін
10.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання ним Товарів, придбаних у Продавця.
10.2. Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті неправильного заповнення замовлення, в тому числі неправильно зазначених своїх даних.
10.3. У разі зловживання Покупцем правами споживача, якщо Покупець відмовився від прийняття і / або оплати замовленого і доставленого Товару, Продавець може реалізувати своє право на самозахист, а саме: не приймати надалі від нього замовлення.
10.4. У разі односторонньої відмови Продавця від виконання Договору відповідно до пункту 6.6. цього Договору, Продавець може реалізувати своє право на самозахист, стягнути збитки з Покупця. У разі, якщо Покупець оплатив Товар до його доставки, сплачена сума не повертається.

11. Термін дії цього Договору
11.1. Цей Договір вважається укладеним у момент завершення оформлення замовлення Покупцем і підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.
11.2. Договір діє до повного виконання Сторонами всіх умов цього Договору.